Użytkownik niezalogowany

Logowanie

 

Prywatność

Niniejsze Warunki Licencyjne (dalej jako "Warunki") regulują warunki użytkowania serwera internetowego www.aec-data.com (dalej jako "AEC-DATA") przez osoby trzecie, odwiedzające AEC-DATA (dalej jako "Użytkownicy"). Właścicielem, założycielem i zarządcą AEC-DATA jest spółka SOFTconsult, spol. s.r.o., upoważniona zgodnie z przepisami do rozpowszechniania i udostępniania danych.

Ochrona informacji i danych osobowych

W związku z korzystaniem z niektórych usług dostępnych na AEC-DATA użytkownicy mogą udzielić informacji o charakterze danych osobowych zgodnie z przepisami (dalej jako "Ustawa"). Spółka SOFTconsult, spol. s.r.o. jako zarządca AEC-DATA jest świadoma praw i obowiązków osób powiązanych, określonych w Ustawie i respektuje prawo Użytkowników do ochrony danych osobowych. Jeśli korzystając z AEC-DATA Użytkownik udostępni dane osobowe, spółka SOFTconsult, spol. s.r.o. nie będzie przekazywać niniejszych danych osobowych bez zgody Użytkownika żadnej osobie z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach, przepisach prawnych lub za zgodą Użytkownika. AEC-DATA ma prawo do korzystania z danych udostępnionych przez Użytkownika w następujący sposób: a) wykorzystanie do własnego marketingu, rozwoju i ulepszania usług oferowanych Użytkownikom, b) wykorzystanie w celu personifikacji AEC-DATA i oferowanych usług, zwłaszcza wysyłki zamówionych informacji i innych ogłoszeń. W przyszłości przedstawione wyżej usługi będą dalej poszerzane w celu poprawienia jakości oferowanych usług i zaspokojenia życzeń i potrzeb Użytkowników. Na podstawie udostępnionych informacji spółka SOFTconsult, spol. s.r.o. może kontaktować się z Użytkownikiem w celu przekazywania informacji o produktach lub usługach. W przypadku, kiedy Użytkownik nie chce, aby udostępnione przez niego informacje były wykorzystywane w takim celu, ma możliwość w każdej chwili nie wyrazić zgody na taką usługę.

Pobieranie zbiorowe

Program do zbiorowego pobierania modele 3D

Więcej informacji