Nepřihlášený uživatel

Přihlášení

 

Ochrana osobních údajů

Tyto Podmínky upravují podmínky užívání internetového serveru www.aec-data.com (dále jen "AEC-DATA") třetími osobami (dále jen "Podmínky"). Osoby, které navštívily AEC-DATA (dále jen "Uživatelé"). Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem AEC-DATA je společnost SOFTconsult, spol. s.r.o., která je oprávněna v souladu s právními předpisy k šíření a poskytování dat.

Ochrana dat a osobních údajů

V souvislosti s využíváním některých služeb poskytovaných na AEC-DATA mohou Uživatelé poskytnout údaje, které mají povahu osobních údajů v platném znění (dále jen "Zákon"). Společnost SOFTconsult, spol. s.r.o. jako provozovatel AEC-DATA si uvědomuje práva a povinnosti dotčených osob stanovené Zákonem a respektuje zájem Uživatelů o ochranu osobních údajů. Pokud při užívání AEC-DATA poskytne Uživatel osobní údaje, nebude společnost SOFTconsult, spol. s.r.o. tyto osobní údaje předávat bez souhlasu Uživatele žádné osobě s výjimkou případů stanovených těmito Podmínkami, právními předpisy nebo se souhlasem Uživatele. AEC-DATA má právo používat údaje poskytnuté Uživatelem následujícím způsobem: a) použití pro vlastní marketing, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných Uživatelům, b) použití pro personifikaci AEC-DATA a čerpaných služeb, zejména zasílání objednaného zpravodajství a jiných upozornění. V budoucnu budou výše uvedené služby dále rozšiřovány v zájmu zkvalitnění poskytovaných služeb a uspokojení přání a potřeb Uživatelů. Na základě poskytnutých údajů může být Uživatel kontaktován společností SOFTconsult, spol. s.r.o. za účelem poskytování informací o produktech nebo službách. V případě, že Uživatel nechce, aby jím poskytnuté údaje byly použity pro tento účel, má možnost tuto službu kdykoliv odmítnout.

Hromadné stahování

Software pro hromadné stahování modelů

Více informací